Thẻ: xét nghiệm triglyceride

Xét nghiệm Triglyceride và những điều cần biết

Triglyceride là một chất béo mà chúng ta vẫn ăn hàng ngày, có chủ yếu trong cơ thể của động vật, thực vật, được nạp vào cơ thể thông qua […]