Thẻ: tăng triglyceride máu

Triglyceride máu tăng cao có nguy hiểm không? Cách điều trị hiệu quả

Triglyceride là một trong những thành phần mỡ máu có ý nghĩa quan trọng trong chẩn đoán bệnh. Đặc biệt, tình trạng triglyceride máu tăng cao chính là dấu hiệu […]