Thẻ: chỉ số triglyceride

Chỉ số triglyceride là chỉ số gì? Những điều cần lưu ý 

Khi tiến hành xét nghiệm mỡ máu và thấy chỉ số triglyceride, nhiều người bệnh thắc mắc không biết đây là chỉ số gì? Ý nghĩa và vai trò của […]